Objednání

Telefon

+420 499 320 951

Adresa

Preslova 449, Dvůr Králové nad Labem

Fyzioterapeut

pondělí až pátek od 7:00 do 15:30 hodin

Léčebná tělesná výchova je náplní práce fyzioterapeuta. Podle výsledků vyšetření a zhodnocení pacientova stavu je stanoven rehabilitační plán, který se poté realizuje za využití různých prostředků terapie.

Popis metod a procedur

  • pro seniory
  • individuální nácvik lokomoce a mobility, vertikalizace, nácvik chůze
  • na neurofyziologickém základě
  • míče – posílení svalového aparátu
  • židle – určené pro starší, či méně pohyblivé pacienty, cvičení vsedě
  • Mojžíšová – speciální cvičení k léčbě některých druhů funkční sterility, dále vertebrogenních obtíží
  • instruktáž a zácvik pacienta a rodinných příslušníků
  • vertebrogenní – zaměřené na bolesti zad, kyčelních, ramenních kloubů, kondiční cvičení